Loading…

Kontakt

Serwis klimatyzacja samochodowa
Kontakt

Prawidłowy serwis klimatyzacji [Bezpłatne Szkolenie Online]

Szkolenie ma na celu: ➡Usystematyzowania wiedzy na temat zasad funkcjonowania klimatyzacji ➡Omówienie roli podstawowych komponentów i podzespołów ➡Omówienie zasadności przeprowadzenia inspekcji przed obsługą ➡Omówienie i wyjaśnienie procesów obsługi: odzysk, próżnia, napełnianie układu ➡Omówienie przeprowadzenia procedury wymiany kompresora klimatyzacji. Jak uniknąć problemów z reklamacjami po wymianie. ➡Omówienie zasad diagnostyki systemu na podstawie ciśnień i temperatur Pobrane […]

Zadzwoń!